Seinäjoen lukio

 

Aikuisten perusopetus

Seinäjoen lukion aikuislinja tarjoaa aikuisten perusopetusta syksystä 2022 alkaen. Luokkatilana on Areena A:n kokoustila Pytinki, joka sijaitsee B-ovien vieressä.

Opetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu

  • perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleille yli 17-vuotiaille, jotka eivät ole saaneet perusopetuksen päättötodistusta valmiiksi tai joiden valmiudet ovat jääneet heikoiksi perusopetuksen aikana,
  • aikuisille, jotka tarvitsevat perusopetuksen päättötodistusta ja opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opintoja toisella asteella,
  • oppilaille, jotka eivät ole saaneet perusopetuksen päättötodistusta sen kalenterivuoden kevätlukukauden loppuun mennessä, jolloin he täyttävät 17 vuotta.

Aikuisten perusopetuksessa suoritetaan perusopetuksen oppimäärä kokonaisuudessaan tai yksittäisiä kursseja. Opiskelijalla on mahdollisuus myös korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja.

Opetus järjestetään pääasiassa pienryhmämuotoisena yhdysluokkaopetuksena. Joitakin osioita toteutetaan yhteistyössä Sedun tai muun oppilaitoksen kanssa.

Jos opiskelija ei ole suorittanut perusopetuksen opintoja suomenkielisessä opetuksessa, hän tekee alkuvaiheessa testin, jonka jälkeen opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Opiskelija voi myöhemmin siirtyä joustavasti oman henkilökohtaisen opintopolun mukaisesti TUVA-koulutukseen, kansanopistoon tai hakeutua suoraan ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen.

Opetussuunnitelman voi ladata tästä.

Opiskelijaksi hakeminen

Opiskelijaksi voivat hakea ne, jotka eivät ole saaneet perusopetuksen päättötodistusta sen kalenterivuoden kevätlukukauden loppuun mennessä, jolloin he täyttävät 17 vuotta. Lisäksi opiskelijaksi voi hakea yli 17-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joilla on voimassa oleva oleskelulupa.

Haku on avoinna ympäri vuoden, ja opinnot voi aloittaa myönteisen päätöksen saamisen jälkeen. Opiskelijaksi valinta perustuu harkinnanvaraiseen hakuun.

Jos haet Seinäjoen lukion aikuisten perusopetukseen, täydennä tämä hakulomake. Haku on avoinna jatkuvasti.

Lisätietoja rehtori Teijo Päkkilä, puh. 040 774 8380.

Opetuksen tehtävä ja tavoitteet

Aikuisten perusopetus on osa yleissivistävää opetusjärjestelmää, aikuiskoulutusjärjestelmää ja myös osa aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusjärjestelmää. Perusopetus tarjoaa mahdollisuuden oppia perustaitoja ja laajentaa yleissivistyksen perustaa sekä antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Omien vahvuuksien löytäminen ja tulevaisuuden suunnittelu ovat keskeisiä tavoitteita ja ne auttavat rakentamaan myönteistä identiteettiä.

Aikuisten perusopetus edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Se kartuttaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa. Inhimillinen pääoma on osaamista, joka edistää yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia. Sosiaalinen pääoma muodostuu ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Aikuisten perusopetus ehkäisee eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Se tukee opiskelijoiden yhteiskuntaan integroitumista ja kotoutumista. Lisäksi se edistää tasa-arvoa kannustamalla yhdenvertaisesti eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä.

Aikuisten perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja tukea opiskelijoita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa ja säilyttämisessä. Aikuisten perusopetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana. Aikuisten perusopetuksessa otetaan joustavasti huomioon yhteiskunnalliset muutokset ja ajankohtaiset asiat.

Seinäjoen lukio
Kirkkokatu 16
60100 SEINÄJOKI
p. 050 377 1097
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Kanslia palvelee opiskelijoita klo 9.00 - 12.00.