Seinäjoen lukio

 

Ohjelmistot

Suurin osa koulussamme käytettävistä ohjelmistoista on ilmaisia ja ne sisältyvät myös

Abitti-ympäristöön. Joitakin Abitti-ympäristön ohjelmia ei kuitenkaan ole saatavana maksuttomasti käyttöön Abitin ulkopuolella. Lisätietoa saat kyseisen aineen opettajalta. Luettelo oppiainekohtaisista mahdollisesti maksullisista ohjelmista on alla.

  • Pitkä matematiikka: TI-Nspire
  • Fysiikka: TI-Nspire, Logger Pro

Seinäjoen lukio
Kirkkokatu 16
60100 SEINÄJOKI
p. 050 377 1097
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Kanslia palvelee opiskelijoita klo 9.00 - 12.00.