Seinäjoen lukio

 

Opiskelu aikuislinjalla

Seinäjoen lukion aikuislinjalla voivat opiskella Seinäjoen lukion opiskelijat sekä kaikki täysi-ikäiset, jotka ovat suorittaneet vähintään peruskoulun oppimäärän.

Aikuisopiskelijana voi opiskella joko
1) tutkintotavoitteisesti suorittaakseen aikuislukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon (maksuton), tai
2) aineopiskelijana yksittäisiä kursseja (opintomaksu on 150 euroa/lukuvuosi ilman rajaa kurssimäärässä).

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Aikuisopiskelijaksi ilmoittaudutaan tällä ilmoittautumislomakkeella. Tämän jälkeen tulee ottaa yhteyttä opinto-ohjaaja Elina Nyrhiseen (elina.nyrhinen@seinajoki.fi, 044 754 1637) ja sopia hänen kanssaan opintosuunnitelman tekemisestä.

Jos aiot opiskella tutkintotavoitteisesti, pohdi etukäteen näitä kysymyksiä:

 • Mikä on tavoitteesi: Lukion päättötodistus ja/tai ylioppilastutkinto?
 • Mikä on aikataulusi: 2–4 vuotta?
 • Kuinka paljon sinulla on aikaa opiskella? Rajoittavatko esim. työssäkäynti, lapset, sairasloma tai oppimisen haasteet käyttämääsi aikaa?
 • Mitkä aineet kiinnostavat sinua eniten: Kielet, reaaliaineet (esim. biologia, historia) vai matemaattiset aineet?
 • Mitä lukion kursseja voit saada aikaisempien opintojesi perusteella hyväksiluetuiksi tai mitä on tarkoituksenmukaista hyväksilukea?
 • Teetkö opintosi lähi- vai etäopintoina?

Todistukset aikaisemmista opinnoista tulee toimittaa kansliaan. Kanslia ja opettajainhuone sijaitsevat 1. kerroksessa Kirkkokadun puoleisessa päädyssä. Kanslia palvelee opiskelijoita ma–pe 9:00–12:00.

Opetussuunnitelma

Opiskelu

Aikuislinjalla opiskelu on sivutoimista, joten opiskelijat eivät kuulu valtion opintotuen piiriin. Opiskelu on mahdollista työn ohessa.

Lukion kaikkien aineiden oppimäärät on jaettu kursseihin tai moduuleihin. Kurssi/moduuli koostuu noin kahdestatoista 80 minuutin mittaisesta oppitunnista. Yksi kurssi/moduuli kestää yhden jakson ajan.

Opetus toteutuu maanantaista torstaihin klo 15:30–19:50 oheisen kiertotuntikaavion mukaisesti:

Klo Ma Ti Ke To Pe
15.30–16.50 9 10 9 10
17.00–18.20 11 13 11 13
18.30–19.50 12 14 12 14

Arviointiviikko pidetään yleensä ma–to klo 17:00–19:30. Arviointiviikolla ei ole opetusta.

Käyttäjätunnukset ja salasanat

Aikuislukion opiskelijana saat käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset Office 365 -ympäristöön (pilvipalvelu, jossa sähköposti, Office-ohjelmat ja tallennustilaa) ja Wilmaan. Wilmassa näkyvät opiskelijan valitsemat ja suorittamat kurssit. Etäkurssit ovat Moodle-oppimisympäristössä, johon saat tunnukset lukion kansliasta. Ohjeet kirjautumiseen ja salasanan vaihtamiseen löydät lukion kotisivulta.

Monimuoto-opetus (etäopetus)

Etäopiskelija opiskelee lukion eri oppiaineita kursseittain/moduuleittain ja jaksoittain. Oppimateriaali, kurssien sisällöt ja kokeet ovat samat kuin aikuislinjan lähikursseilla. Etäkurssit aloitetaan osallistumalla kurssin lähituntiin. Lähitunnilla annetaan ohjeet etäkurssin suorittamiseen ja sovitaan kurssin käytänteistä. Lähitunnille osallistuminen on välttämätöntä. Etäkursseilla käytetään digitaalista oppimisympäristöä kuten Moodlea. Oppimista rytmitetään viikkotehtävillä eli kurssin suorittaminen ja kurssikokeeseen osallistuminen edellyttävät aktiivisuutta koko jakson ajan ja sitä, että kaikki kurssin kuuluvat tehtävät ovat tehtynä. Etäkurssit voi valita Wilman kurssitarjottimesta.

Uusintakokeet

Hylätyn kurssikokeen saa uusia vain kerran uusintakuulusteluissa, joita järjestetään neljä kertaa vuodessa, 1.–4. jakson jälkeen. Kerralla voi uusia korkeintaan kahta kahdessa edeltävässä jaksossa ollutta koetta. Uusintoihin ilmoittaudutaan Wilmassa välilehdeltä Tentit. Myöhässä ilmoittautuminen ei ole mahdollista, sillä linkki sulkeutuu ilmoittautumisajan päätyttyä.

Hyväksyttyjen kurssien uusintakuulustelu on kerran vuodessa ja se järjestetään samanaikaisesti hylättyjen uusintakuulustelun kanssa 4. jaksossa.

Uusintakokeet järjestetään samanaikaisesti päivälinjan kanssa. Ajankohdat löytyvät tapahtumakalenterista ja niistä ilmoitetaan Wilman tiedotteissa.

Lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon suorittaminen

Saadakseen aikuislukion päättötodistuksen opiskelijan on suoritettava aikuislukion oppimäärä, 44 kurssia / 88 opintopistettä. Osa kursseista on pakollisia ja osa syventäviä. Ainekohtaisten pakollisten kurssien lisäksi opiskelijan on suoritettava 5 pakollista kurssia / 10 opintopistettä luonnontieteellisiä opintoja fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen pakollisista kursseista. Opiskelija voi itse valita opiskelemansa kurssit näiden oppiaineiden pakollisista kursseista. Humanistisyhteiskunnallisista ja katsomuksellisista pakollisista kursseista opiskelijan on käytävä 6 pakollista kurssia / 12 opintopistettä.

Ylioppilaskirjoitukset perustuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin. Aikuislukion oppimäärää suorittava ei voi suorittaa opintoja nuorisoasteen lukiokoulutuksessa.

Toisen asteen ammatillisen tutkinnon (3 v tai 120 ov) suorittanut voi osallistua ylioppilastutkintoon, jos hän on suorittanut kirjoitettavien aineiden pakolliset opinnot tai mikäli hän on suorittanut 90 op tutkinnosta. Opiskelu on maksullista, ks. aineopiskelijat.

Oppimäärän arvosanan korottaminen

Aikuislinjalla on mahdollista korottaa lukion päättötodistuksen arvosanoja. Uutta lukion päättötodistusta ei voida antaa, sen sijaan kirjoitetaan todistus oppimäärän suorittamisesta. Todistus voidaan kirjoittaa, kun oppimäärä on suoritettu alla olevan ohjeistuksen mukaan. Todistuksen numeroita voi käyttää päättöarvosanoina esim. oppilaitoksiin haettaessa.

Kun haet korottamaan oppimäärän arvosanaa, ilmoittaudu aineopiskelijaksi kotisivulla ja kerro suunnitelmistasi ilmoittautuessasi. Sovi myös tapaamisesta opinto-ohjaajan kanssa. Sinun tulee käydä näyttämässä lukion päättötodistus ja kokonaisarviointi kansliassa.

 • Äidinkieli: kurssit 2, 3 ja 5.
 • A-englanti: kurssit 4, 5 ja 6.
 • B-ruotsi: kurssit 4 ja 5.
 • Lyhyt matematiikka: Kolme kurssia kursseista 2–6.
 • Pitkä matematiikka: Neljä kurssia kursseista 3–9 ja kurssi 10.
 • Reaaliaineet: 2 kurssia tai yksi kurssi niitä oppiaineista, joista opiskelija on tehnyt vain yhden kurssin.

Yhteistyö ja opintojen hyväksilukeminen

Aikuislinja on mukana Opinlakeus-verkoston yhteistyössä. Opiskelija voi suorittaa opintoja muissa verkoston oppilaitoksissa ja ne voidaan lukea hyväksi hänen opintokokonaisuuteensa. Hyväksilukua aikaisemmista ja lukion aikana suoritettavista opinnoista haetaan rehtorilta.

Voit suorittaa myös korkeakouluopintoja. Lue lisää korkeakoulujen opintotarjonnasta.

Eroaminen

Eroamisesta on ilmoitettava kansliaan sähköpostitse osoitteeseen sirkka.makinen@seinajoki.fi.

Seinäjoen lukio
Kirkkokatu 16
60100 SEINÄJOKI
p. 050 377 1097
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Kanslia palvelee opiskelijoita klo 9.00 - 12.00.